Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ
Οι Στόχοι και η Αποστολή του Συνδέσμου Προπονητών είναι:

- Κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή στην Κύπρο.
- Συσπείρωση των Κύπριων προπονητών.
- Διεκδίκηση των δικαιωμάτων του Κύπριου προπονητή.
- Ενημέρωση των προπονητών για τα δικαιώματά τους.
- Εκπροσώπηση των προπονητών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
- Καταρτισμός/ επιμόρφωση των προπονητών.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη σχετικά με τα δικαιώματά τους.
- Στήριξη των μελών στις δυσκολίες που τυχόν να αντιμετωπίσουν.
- Ενημέρωση των προπονητών για τις νέες τάσεις στην προπονητική ποδοσφαίρου.
- Εξασφάλιση προνομίων για τα μέλη.
- Τακτική επαφή με τα μέλη, μέσω της ιστοσελίδας και των social media.
- Εφοδιασμός των μελών με Κάρτες Μέλους.

Γίνε τώρα μέλος του Συνδέσμου Προπονητών